STARTSIDA | Om SSAK | Anitas sidor | Kurts sidor | Bli medlem | Kontakt | Länkar
SSAK:s historia och uppgift
Den 2 maj 2007 beslöts att utvidga KKS Kurt Salomonson Sällskapet, som bildats 19 mars 2002 i Sollentuna, till att också innefatta Kurts syster Anita.
Sällskapets nya namn blev SSAK Salomonson Sällskapet Anita och Kurt.

Skälen till förändringen av sällskapets inriktning var självklara. Att två syskon komna ur enkla förhållanden i en liten by i Västerbotten har blivit framgångsrika författare är unikt. Sällskapet kände därför ett behov av att ge spridning och öka kunskaperna om författarsyskonen som växt upp i Hjoggböle i Skellefteå kommun.

Sällskapets uppgift
Sällskapet har till uppgift att öka och fördjupa kunskapen om och förståelsen för Kurt Salomonsons och Anita Salomonssons författarskap, bidra till spridning av texter om författarsyskonens liv och författarskap samt genom programverksamhet ge offentlighet åt Kurts och Anitas romaner och noveller.

Styrelse

 • Meta Lindström, ordförande
  Meta Lindström

Övriga ledamöter

 • Elisabeth Hästbacka, Umeå, kassör
 • Kjell Hanseklint, Skellefteå, sekreterare
 • Georg Andersson, Umeå
 • Gunnar Balgård, Umeå
 • Henric Bergner, Umeå
 • Gerd Häggman, Umeå
 • Anders Öhman, Umeå

Frågor, synpunkter och förslag till verksamhet m.m. kan Du skicka hit.Webbsnickar'n: Kjell Hanseklint

Anita Salomonsson
f. 1935 i Hjoggböle

Bibliografi

 • Änglabilder, 1994, Tidens förlag
 • Genom tidens handflata, 1995, Tidens förlag
 • Vackrast var ändå mamma, 1996, Rabénförlagen AB
 • Det gudomliga barnet, 1998, Rabén/Prisma
 • Mannen på myren, 1998, Högmans förlag AB
 • I själen förskräckt, 2000, Norstedts förlag
 • Veckans bok, Osalig längtan, noveller, 2000, Högmans förlag
 • Armade cykel, 2004, Norstedts förlag
 • Vattenbärerskan, 2007, Norstedts förlag
 • Lika som kärlek – Sammanliggningen i Lubboträsk, 2010, Nordstedts förlag

.

Antologier

 • Störstorden, 1996, Ord och Visor förlag
 • Göra upp eld, 1996, Glesbygdsverket

.

Tidskrifter

 • Provins, 1989, 1990, 1994, 1995, 1997, 2007

.

Priser och utmärkelser

 • Arnold Röhrlingstipendiet, 1995
 • Landsbygdens författarstipendier, 1995
 • Olof Högberg plaketten, 2001
 • Landstingets kulturstipendium, sökt, 2002
 • Minervabelöningen, 2002
 • Lars Ahlinstipendiet, 2004
 • Hedersdoktor vid Umeå Universitet, 2005
 • Albert Bonniers stipendium 2007

Kurt Salomonson
f. 1929 i Hjoggböle

Bibliografi

 • Mordleken, 1954, All världens berättare
 • Hungerdansen, 1955, Norstedts förlag
 • Grottorna, 1956, Norstedts förlag
 • Deras vrede, 1957, Norstedts förlag
 • Mannen utanför, 1958, Norstedts förlag
 • Sveket, 1959, Norstedts förlag
 • Nattvandraren, 1960, Bokklubben Vår Bok
 • Skiljevägen, 1962, Norstedts förlag
 • Sista skiftet, 1967, Tidens förlag tills. med Lars Åby, foto
 • En dag i gruvan, 1972, Tidens förlag tills, med Eric Ärleman, illustrationer
 • Flickan med sagohåret, 1979, Norstedts förlag
 • Skönast på jorden är Kvikkjokk om våren, 1981, Norstedts förlag tills. med Jan Fogelbäck
 • Gåvan, 1986, Alba förlag

.

Antologier

 • Tryckpunkter, Kort översikt, 1966, Norstedts förlag
 • Litteratur i gymnasiet, Ny i Gruvan, 1967, Natur och Kultur
 • Läsebok för årskurs 9, Överdal, 1968, Akademiförlaget
 • Västerbottensförfattare, Kontraktet, 1971, Författarcentrum Norr
 • 1900-talsberättare, Olycksfall, 1978, Natur och Kultur
 • För fosterlandet, I Järnland, 1990, Carlssons förlag
 • Arbetets ansikten, På fabrikskontoret, 1998, En bok för alla
 • Om orden fattar eld, Kanelsnäckor, 1998, Sollentuna författarsällskap
 • Seklers dagsverken, Tvekampen, 1999, Arbetarskyddsstyrelsen
 • Ordgärningar, Kall natt i Pershyttan, 2000, Sollentuna författarsällskap
 • Slaget vid Rotebro, Ljus på vägen, 2001, Författarsällskapet Stockholm Nord
 • Klänning av salt, Anställningen, 2001, En bok för alla
 • Så såg vi Sverige förändras, Anspråkslös syneförrättning, 2003, Författarsällskapet Stockholm Nord
 • Röster i Västerbotten, Inavel, 2003, En bok för alla
 • På vinst och förlust, I Under-Gunders kölvatten, 2004, Författarsällskapet Nord
 • Livets skiftningar, Melonären, 2006, Författarsällskapet Stockholm Nord
 • Under resans gång, Det stora lappkoket, 2006, Författarsällskapet Stockholm Nord

.

Journalist

 • Norra Västerbotten
 • Arbetaren

.

Priser och utmärkelser